God kvalitet, forutsigbare leveranser og seriøse leverandører. Det er noen av målene som skal…
Astrid Nøklebye Heiberg (81) ser ikke fødselsdatoen som noen grunn til å pensjonere seg. Tvert…
– I Norge er vi heldigvis gode på innovasjon, sier Kåre Hagen, som mener at nettopp dét er nøkkelen…
– Det må bli nok til minst én middag med egne poteter neste høst, sier Helge Heggerø. …
– Helse- og omsorgsarbeiderne i norske kommuner trenger standarder for å frigjøre mer tid til faget…
Med brukerstyrt personlig assistent kom Johanna Eike (62) i arbeid…
Med jevne mellomrom tester Forbrukerrådet norske kommuner. Det er ikke nødvendigvis de rikeste…
I enkelte norske kommuner er snart hver tredje innbygger pensjonist. Sjekk situasjonen i din…

Asker kommune går inn for systematisk bruk av standarder som ledd i kommunens kvalitetsarbeid for å sikre helse- og omsorgstjenester til innbyggerne.

– Helse- og omsorgstjenestene i kommunen står overfor mange kryssende krav og forventninger ovenfra. Med standarder slipper vi å lage nye oppskrifter på alle nye oppgaver, vi vil kunne redusere uheldig variasjon, og få god rolleavklaring i samspillet om tjenestene, sier Liv Wensaas.

Wensaas har doktorgrad fra Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. Nå leder hun forsknings- og utviklingsenheten (FoU) for helse og omsorg i Asker kommune.  Standarder i helse- og omsorgstjenestene har tydelige fordeler, mener hun.

– Standarder er ganske nytt for oss i helse- og omsorgstjenestene, men vi støtter oss til forskning som viser at standarder fører til økt brukervennlighet og en forenkling av arbeidsprosessene, sier Wensaas. Hun trekker også fram sjekklistefunksjonen til standarder. 

– Gode sjekklister har høy verdi, fordi de er enkle kvalitetstiltak. Standarder handler ikke om å lage like tjenester alle steder, men om å sikre likeverdige tjenester, sier Wensaas. 

Paradigmeskifte 
For å sikre bærekraftige tjenester har Asker satt i gang flere systematiske tiltak for alle virksomhetene innenfor helse og omsorg. Dette handler blant annet om strategisk kompetansestyring, nye kvalitetssystemer, utarbeidelse av kvalitetshåndbok som bygger på kvalitetsforskriften i helse- og omsorgstjenester, tjenesteutvikling – og på standarder. 

…vi støtter oss til forskning som viser at standarder fører til økt brukervennlighet og en forenkling av arbeidsprosessene.

– Vi står midt i et paradigmeskifte hvor vi blant annet arbeider med å sikre utnyttelse av folks ressurser og forlenget selvhjulpenhet, medborgerskap ved å mobilisere nettverk fra nærmiljøet og økt bruk av velferdsteknologi. Kontinuerlig kvalitetsforbedrende arbeid er også et viktig tiltak for å møte framtidens utfordringer, sier Aud Hansen, direktør for helse og omsorg i Asker. 

Kvalitet, pasientsikkerhet og utvikling
Hun har det travelt med å forberede organisasjonen på de store endringene som er på vei i helse- og omsorgssektoren. Standardisering er bare ett av flere tiltak med mål om økt kvalitet og pasientsikkerhet, og tjenesteutvikling. 

– Vi er allerede en ISO-sertifisert kommune når det gjelder kvalitet, og vi er i gang med implementeringen av et nytt kvalitetssystem. Standardisering handler nettopp om kvalitet, pasientsikkerhet og tjenesteutvikling, sier Hansen. 

Sammen med Standard Norge deltar Asker kommune i et utviklingsarbeid som handler om å bruke standarder på tre områder:

  • Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie
  • Rehabiliteringstjenester
  • Psykisk helse og rus

 

– Vi er veldig positive til å samarbeide med Standard Norge om dette, og standardiseringsarbeidet er godt mottatt hos våre ansatte, sier Aud Hansen og viser til de mange virksomhetslederne i helse- og omsorgstjenestene i Asker kommune.

 

Les også: