Astrid Nøklebye Heiberg (81) ser ikke fødselsdatoen som noen grunn til å pensjonere seg. Tvert…
– I Norge er vi heldigvis gode på innovasjon, sier Kåre Hagen, som mener at nettopp dét er nøkkelen…
– Det må bli nok til minst én middag med egne poteter neste høst, sier Helge Heggerø. …
– Helse- og omsorgsarbeiderne i norske kommuner trenger standarder for å frigjøre mer tid til faget…
Med brukerstyrt personlig assistent kom Johanna Eike (62) i arbeid…
Asker kommune går inn for systematisk bruk av standarder som ledd i kommunens kvalitetsarbeid for å…
Med jevne mellomrom tester Forbrukerrådet norske kommuner. Det er ikke nødvendigvis de rikeste…
I enkelte norske kommuner er snart hver tredje innbygger pensjonist. Sjekk situasjonen i din…

God kvalitet, forutsigbare leveranser og seriøse leverandører. Det er noen av målene som skal oppnås ved standardisering av hjemmebaserte tjenester.

– Kommunene har ansvar for at de hjemmebaserte tjenestene har god kvalitet. De skal oppfylle sine lovpålagte forpliktelser, sier Hermann Albert, rådgiver i Yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet.

Albert er engasjert i komiteen som har utarbeidet en kontraktstandard for hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenester

Mal for standarden har blant annet vært kontraktstandarden for brukerstyrt personlig assistanse og alminnelige kontraktsrettslige prinsipper. I tillegg til arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, har representanter fra kommunal sektor og tjenestetilbydere deltatt i arbeidet med standarden. 

Viktig verktøy 
Kvalitetsforskriften for pleie- og omsorgstjenestene pålegger kommunene å ha prosedyrer som sikrer at innbyggerne får dekket sine grunnleggende behov. Standardisering er viktig i dette arbeidet. 

– Mange kommuner har god bestillingskompetanse, men særlig små kommuner har mindre ressurser og kompetanse når de skal inngå kontrakter. Vi vil bidra til å gi dem et godt verktøy, en avtale som alle aktuelle parter har vært med på å utarbeide, sier Hermann Albert. 

Han legger til at Fagforbundet ikke ønsker at private overtar det som bør være kommunale tjenester. Likevel er det viktigst å sikre at innbyggerne får den beste tjenesten og at ansattes rettigheter er sikret, enten leverandøren er offentlig eller privat. 

Vi vil bidra til å gi kommunene et godt verktøy

– Derfor trenger vi gode kontrakter. Dessuten er det viktig at det ikke blir de ansattes lønn, arbeidsforhold og pensjonsbetingelser som er grunnlaget for konkurranseforholdene. Skal det konkurreres, noe vi mener det ikke er grunnlag for, så må det skje på vilkår basert på kvalitet. 

Åpenhet 
Brukere, pårørende, ansatte og beslutningstakere skal også oppleve åpenhet om hva tilbudet inneholder. 

– Vi vil ha åpenhet om kontraktene og tjenestene. Brukerne bør få vite hva kontrakten inneholder så de forstår hva slags tjenester de kan få. Det er et paradoks at det er fritt brukervalg uten at de får full informasjon om hva det innebærer. Ved fritt brukervalg kan hver enkelt, som kommunen har innvilget en tjeneste, selv velge leverandør. Men ofte får brukeren ikke vite nok om hvilken kvalitet som leveres. For eksempel må leverandøren ikke alltid redegjøre for bemanningen. Åpenhet er derfor en viktig del av kvalitetsarbeidet, mener Hermann Albert. 

Likeverdig plan 
Ved siden av arbeidet i komiteen, er Albert medlem av Sektorstyre helse og omsorg som som er med på å legge premissene for framtidens helse- og omsorgstjenester. Medlemmene i sektorstyret representerer bl.a. regionale helseforetak, akademia, fagforeninger og helsemyndighetene. 

Når standarder utvikles, skal alle berørte parter få være med å legge premissene. Albert tror det har stor betydning at disse aktørene har ulike ståsteder. 

– Samhandling er fundamentet for den nordiske velferdsmodellen. Vi deltar på likeverdig plan, selv om vi ikke alltid er enige. Derfor er vi viktige og nyttige for hverandre. Arbeidet i Standard Norge bidrar til gode relasjoner mellom aktørene. Det sikrer god kvalitet, mener Hermann Albert. 

(Tekst: Standard Norge/ Siv Ellen Omland, Empower Communictions)

———————-

Les også: