God kvalitet, forutsigbare leveranser og seriøse leverandører. Det er noen av målene som skal…
Astrid Nøklebye Heiberg (81) ser ikke fødselsdatoen som noen grunn til å pensjonere seg. Tvert…
– Det må bli nok til minst én middag med egne poteter neste høst, sier Helge Heggerø. …
– Helse- og omsorgsarbeiderne i norske kommuner trenger standarder for å frigjøre mer tid til faget…
Med brukerstyrt personlig assistent kom Johanna Eike (62) i arbeid…
Asker kommune går inn for systematisk bruk av standarder som ledd i kommunens kvalitetsarbeid for å…
Med jevne mellomrom tester Forbrukerrådet norske kommuner. Det er ikke nødvendigvis de rikeste…
I enkelte norske kommuner er snart hver tredje innbygger pensjonist. Sjekk situasjonen i din…

– I Norge er vi heldigvis gode på innovasjon, sier Kåre Hagen, som mener at nettopp dét er nøkkelen til gode omsorgstjenester i framtiden.

– Morgendagens eldre vil ligne mer på dagens unge funksjonshemmede enn på dagens eldre, for eksempel i synet på teknologi og i synet på hjelp. De vil bli hjulpet på egne premisser og ikke mer enn nødvendig, sier Kåre Hagen.  

Om 30 år vil dagens 60-åringer fortsatt være ressurssterke individualister som er gode på teknologi og har et sterkt ønske om å klare seg selv i eget hjem, spår han.

Hagen leder Senter for velferds- og arbeidslivsforskning ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Fra 2009 til 2011 ledet han det offentlige utvalget som så på Innovasjon i omsorg. Han peker på at synet på alderdom stadig er i endring.

– For bare ti år siden var «en god alderdom» å trekke seg tilbake fra samfunnet. «Du har vært aktiv, nå skal du endelig få være passiv». Nå vet vi at passivitet og aldring er en dum kombinasjon. Passivitet gir lav livskvalitet for den enkelte og er dyrt for samfunnet, fordi folk blir sykere enn de hadde trengt å være, sier Hagen.

– Eldrebølge skaper ikke omsorgskrise
I dag er hver niende person over 70 år. Andelen vil øke i årene som kommer, og om 40 år vil hver femte person i Norge være over 70.

– Dette gjør at vi må tenke nytt om eldre og eldreomsorgen, sier Kåre Hagen.

Han understreker at omsorgskrisen ikke skapes av eldrebølgen, men av forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres annerledes enn i dag.

– Norsk eldreomsorg slik den drives i dag, er ikke bærekraftig. I framtiden vil flere leve lenger og ha flere plager over lengre tid. Løsningen er ikke mer penger, men innovasjon i omsorgen, sier Hagen og peker på teknologiske fremskritt og nye måter å løse omsorgsoppgavene på.

Norsk eldreomsorg slik den drives i dag, er ikke bærekraftig. I framtiden vil flere leve lenger og ha flere plager over lengre tid.

Selv er han ikke er bekymret for å bli eldre.

– Nei, i Norge er vi heldigvis gode på innovasjon. Og vi kommer ikke til å slutte å passe på våre eldre.

Løsningen er en standard
Hagen sitter i Standard Norges sektorstyre for helse og omsorg. Han mener standarder er utmerkede verktøy for kommunene.

– De som jobber innenfor omsorg, er underlagt et monster av velmenende lover, forskrifter, rundskriv og retningslinjer. Standardisering er å forenkle, man går gjennom villniset av føringer og samler det ett sted. Da kan standarden si hva som er god og riktig handling i ulike situasjoner.

Men standardisering handler ikke om at alt skal gjøres likt til enhver tid uten rom for fagpersoners skjønn, understreker Hagen.

– Standarden kan fungere som en sjekkliste som tar fagpersonen gjennom en prosess og sier noe om i hvilke situasjoner du må utøve skjønn. Ved å bruke standarder kan du som fagperson frigjøre tid til det du er utdannet til å gjøre.

Du kan påvirke
Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO er i gang med et stort arbeid rettet mot «Det aldrende samfunnet». Gjennom norsk og internasjonalt standardiseringsarbeid sørger Standard Norge for å bringe oppdaterte standarder for omsorgstjenester, helse, velferdsteknologi og kvalitet i tjenestene fram til aktørene.

– I Norge er vi i oppstarten med å ta i bruk standarder som nyttige verktøy i tjenesteutøvelsen, sier Hagen.

Vil du være med på å påvirke dette arbeidet? Velkommen til gratis frokostmøte på Oslo Met 4. september!

Eller ta kontakt med oss for mer informasjon! 


+47 67 83 86 00


 

Les også: