God kvalitet, forutsigbare leveranser og seriøse leverandører. Det er noen av målene som skal…
Astrid Nøklebye Heiberg (81) ser ikke fødselsdatoen som noen grunn til å pensjonere seg. Tvert…
– I Norge er vi heldigvis gode på innovasjon, sier Kåre Hagen, som mener at nettopp dét er nøkkelen…
– Det må bli nok til minst én middag med egne poteter neste høst, sier Helge Heggerø. …
Med brukerstyrt personlig assistent kom Johanna Eike (62) i arbeid…
Asker kommune går inn for systematisk bruk av standarder som ledd i kommunens kvalitetsarbeid for å…
Med jevne mellomrom tester Forbrukerrådet norske kommuner. Det er ikke nødvendigvis de rikeste…
I enkelte norske kommuner er snart hver tredje innbygger pensjonist. Sjekk situasjonen i din…

– Helse- og omsorgsarbeiderne i norske kommuner trenger standarder for å frigjøre mer tid til faget og brukerne, sier fysioterapeut Martine Drevvatne som er prosjektleder i Standard Norge.

– Som fysioterapeut i kommunen hadde jeg et stort ønske om å øke innsatsen på forebygging, men opplevde ofte at hjelpen først ble gitt når plagene eller funksjonssvikten allerede hadde oppstått, sier Martine Drevvatne.

Hun er fysioterapeut med bakgrunn fra kommunehelsetjenesten og har en mastergrad i helsefremmende og forebyggende arbeid. Nå er hun prosjektleder for helse- og omsorgsområdet i Standard Norge, hvor hun jobber for bedre helse- og omsorgstjenester i norske kommuner.

Kommunene følger lover og regler som definerer hvilke tjenester innbyggerne har krav på. Utfordringen er at lovene ikke forteller hvordan tjenestene skal utføres, noe som kan resultere i stor variasjon på tjenestene, sier Drevvatne.

– Standarder som vi utvikler sammen, kan både sikre gode helsetjenester til innbyggerne, men også frigjøre tid og ressurser for helsepersonell.

– Kan ikke løses som før
De kommunale helse- og omsorgstjenestene står overfor store utfordringer som allerede gjør at mange ikke mottar riktige tjenester til rett tid.  Mens hele befolkningen vil øke med anslagsvis 20 prosent de neste 20 årene, vil antallet pensjonister stige med 70 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Resultatet er at det blir stadig færre sysselsatte i helsesektoren som skal ta seg av stadig flere pleietrengende eldre. Samtidig øker  forventningene til kvaliteten og fleksibiliteten i tjenestene.

Problemet er at lovene ikke forteller hvordan tjenestene skal utføres, og derfor er det stort behov for standarder som kan hjelpe.

– Helse- og omsorgsutfordringene kan ikke løses på samme måte som vi har gjort hittil. Vi må tilrettelegge og tilpasse omgivelsene til flere friske 80-åringer, kanskje hjelpe dem med små ting hjemme, ta bort risikofaktorer for fall, ha gode rutiner for tidlig innsats og tjenester som skaper trygghet ved hjelp av teknologi. Til dette trenger vi gode felles plattformer i kommunene med innbyggernes behov og ønsker i sentrum, sier Drevvatne.

Nye standarder på vei
Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO er i gang med et stort arbeid rettet mot «Det aldrende samfunnet». Gjennom norsk og internasjonalt standardiseringsarbeid sørger Standard Norge for å bringe oppdaterte standarder for omsorgstjenester, helse, velferdsteknologi og kvalitet i tjenestene fram til aktørene.

Standard Norge inviterer alle til å spille inn bidrag. Det finnes allerede gode standarder for helse- og omsorgstjenester i hjemmet og for Brukerstyrt Personlig Assistanse. En rekke kommuner og frittstående institusjoner benytter seg også av ledelsessystemer for kvalitet, eller standarder for IKT, hjelpemidler, omsorgsboliger og helseinformatikk.

– Kommunene har mye å lære både av hverandre og av helse- og omsorgstjenester i den store verden. Gjennom standardene vi utvikler både nasjonalt og internasjonalt vil denne kunnskapen, kall det gjerne beste praksis, bli tilgjengelig for den enkelte kommune, sier Drevvatne.

Blant standarder som er under utvikling, trekker hun fram en europeisk standard for krav til omsorgstjenester, et internasjonalt arbeid under tittelen ISO Ageing Societies, en norsk og europeisk standard for brukermedvirkning og en europeisk standard for tjenestekjeden til digitale trygghetsalarmer.

– De standardene som vi utvikler sammen med kommunesektoren, avhenger ikke av om kommunen er stor eller liten, eller om den ligger sentralt eller mindre sentralt. Derimot handler de om felles tjenester og felles behov, for eksempel fallforebygging i hjemmet, rutiner for forebyggende hjemmebesøk og tilrettelegging for hverdagsmestring, ting som går igjen i mange kommuner og som ikke trenger å binde ressursene til et tastatur og en pc.

Kontakt oss! 
Har du spørsmål? Kontakt oss! 


+47 67 83 86 00


 

Les også: