God kvalitet, forutsigbare leveranser og seriøse leverandører. Det er noen av målene som skal…
Astrid Nøklebye Heiberg (81) ser ikke fødselsdatoen som noen grunn til å pensjonere seg. Tvert…
– I Norge er vi heldigvis gode på innovasjon, sier Kåre Hagen, som mener at nettopp dét er nøkkelen…
– Det må bli nok til minst én middag med egne poteter neste høst, sier Helge Heggerø. …
– Helse- og omsorgsarbeiderne i norske kommuner trenger standarder for å frigjøre mer tid til faget…
Med brukerstyrt personlig assistent kom Johanna Eike (62) i arbeid…
Asker kommune går inn for systematisk bruk av standarder som ledd i kommunens kvalitetsarbeid for å…
I enkelte norske kommuner er snart hver tredje innbygger pensjonist. Sjekk situasjonen i din…

Med jevne mellomrom tester Forbrukerrådet norske kommuner. Det er ikke nødvendigvis de rikeste kommunene som kommer best ut.

– Vi er veldig opptatt av hvordan kommunene presterer i markedet, sier Randi Flesland. I løpet av sine snart ti år som direktør for en av samfunnets største og tøffeste «vaktbikkjer», har hun lært mye om hva som gjør en kommune mer eller mindre vellykket som leverandør av helse- og omsorgstjenester til innbyggerne. 

– Kommunetestene våre er gjennomført siden 2006, og nylig har vi foretatt dypdykk i eldreomsorgen og kommunenes sykehjem, forteller Flesland. Ved hjelp av en rekke standardiserte spørsmål samler Forbrukerrådet inn anonyme meninger og holdninger fra tusenvis av innbyggere i hele Kommune-Norge. De siste resultatene viser at nordmenn generelt er fornøyde med kommunene sine, men at det er noe nedgang i tilfredsheten med helse- og omsorgsområdet. 

– Hva er det de beste gjør, som de andre ikke gjør? 

– Vi har fokusert på ernæring i eldreomsorgen, siden Helsedirektoratets tall viser at 20-60 prosent av de eldre er underernært eller i en ernæringsmessig risiko. Vi ser med bekymring på at halvparten av kommunene som har svart oss, har brutt 11 timers-regelen om nattfaste, noe brukerne og deres pårørende tillegger mye vekt, sier Flesland. Regelen tilsier at en beboer i omsorgsinstitusjon skal måtte vente maksimalt 11 timer mellom to måltider.

De aller beste kommunene har både ildsjeler, ledere som er opptatt av å følge opp helse og omsorg, og de har de rette strukturene. 

Står ikke på pengene 
Ett av Forbrukerrådets overordnede funn i spørsmålet om kvalitet i helse- og omsorgstjenestene, er at det ikke nødvendigvis er de rikeste kommunene som klarer seg best i testene. 

– Det går på andre ting, som at man gjør det hyggelig ved matbordet, at det lukter godt eller at noen fra betjeningen sitter sammen med brukerne og hjelper dem under måltidet, sier Flesland. Hun mener det skinner klart gjennom at kommuner som bryr seg hele veien fra gulv til ledernivå, får best score fra innbyggerne i Forbrukerrådets tester.

– De aller beste kommunene har både ildsjeler, ledere som er opptatt av å følge opp helse og omsorg, og de har de rette strukturene. 

Flesland viser til at standarder hører med til strukturene og er viktige for å utvide kommunenes handlingsrom. De representerer «soft law» eller en mykere måte å regulere tjenestene på. 

– Standardisering kan være med å sikre at de riktige tingene blir gjort, sier Flesland. 

Voksende forventninger 
Mens befolkningen består av flere pensjonister og eldre pleietrengende, stiger forventningene til kvaliteten på tjenestene. Dette skaper et økende trykk på det kommunale tjenesteapparatet, et trykk som er vanskelig å håndtere hver for seg og alene. 

– Når stadig flere innbyggere forventer at kommunen skal hjelpe dem å bo lenger hjemme, så forventer de ikke særløsninger – tvert imot. Kommunene bør standardisere brukerinvolvering for å kunne avklare forventningene og lære på tvers av kommuner, sier Flesland. 

Forbrukerrådets direktør anbefaler på det varmeste kommunene å ta i bruk standarder, som hun karakteriserer som «veldig nyttig.» Hun anbefaler én felles standard for alle kommuner for hvordan man gjør brukerundersøkelser. Dette kan sikre kvalitet i undersøkelsen og bidra til kvalitet i selve tjenesten på brukernes premisser, ifølge Flesland. 

– Forutsigbarhet, trygghet og brukerundersøkelser er bare noen av kravene som kommunen møter. Hvis de er usikre på hvordan de skal oppfylle kravene, så bør kommunen se etter standarder for hvordan de skal gjøre det. Gevinsten vil komme i form av økt brukertilfredshet. Det er dette Forbrukerrådet er på jakt etter i våre årlige kommunetester. 

Les mer om Forbrukerrådets kommunetest


 

Les også: