God kvalitet, forutsigbare leveranser og seriøse leverandører. Det er noen av målene som skal…
– I Norge er vi heldigvis gode på innovasjon, sier Kåre Hagen, som mener at nettopp dét er nøkkelen…
– Det må bli nok til minst én middag med egne poteter neste høst, sier Helge Heggerø. …
– Helse- og omsorgsarbeiderne i norske kommuner trenger standarder for å frigjøre mer tid til faget…
Med brukerstyrt personlig assistent kom Johanna Eike (62) i arbeid…
Asker kommune går inn for systematisk bruk av standarder som ledd i kommunens kvalitetsarbeid for å…
Med jevne mellomrom tester Forbrukerrådet norske kommuner. Det er ikke nødvendigvis de rikeste…
I enkelte norske kommuner er snart hver tredje innbygger pensjonist. Sjekk situasjonen i din…

Astrid Nøklebye Heiberg (81) ser ikke fødselsdatoen som noen grunn til å pensjonere seg. Tvert imot, aktivitet og arbeid gir en lykkelig alderdom og er helt nødvendig for samfunnet.

– Eldre mennesker har masse å bidra med i arbeidslivet. Hvis flere får stå i arbeid etter fylte 70 år, vil de delta med all den verdifulle kompetansen og erfaringen de sitter med og som samfunnet trenger, sier Astrid Nøklebye Heiberg, seniorrådgiver i Høyre.

I løpet av de nærmeste årene vil langt færre sysselsatte bli nødt til å forsørge langt flere pensjonister enn i dag – spesielt dersom dagens aldersgrenser beholdes. Ifølge Statistisk sentralbyrå vil antallet eldre sannsynligvis øke mer enn tre ganger så raskt som antallet yngre i befolkningen de neste 20 årene.

Forskerne er enige om at bølgen av eldre vil endre det norske samfunnet og Norges økonomi, men Astrid Nøklebye Heiberg er blant dem som tror at utfallet ikke trenger å bli negativt,  hvis vi bare lar de arbeidsvillige eldre få fortsette med å løse sine oppgaver innenfor arbeidslivets rammer. Forutsetningen er at disse rammene blir tilpasset den voksne arbeidsstyrken, blant annet gjennom tilrettelegging og teknologiske hjelpemidler.

Shadow
Slider

 

– Vi har veldig mye ugjort når det gjelder å engasjere de eldre, og jeg skulle ønske vi fikk en stortingsmelding om eldre menneskers bidrag til samfunnet, sier Heiberg.

Standarder kan bidra
Heiberg har vært lege og psykiater i 50 år. De siste 30 årene har hun også vært engasjert i rikspolitikken. Hun har vært statsråd, nestleder i Høyre og president i Norges Røde Kors.

I en alder av 77 år ble hun statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet. Der bidro hun i arbeidet med regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn, “Flere år – flere muligheter”. Heiberg tror standarder blir viktige i det videre arbeidet med å mobilisere ressurser fra den eldre delen av befolkningen.

– Standarder er en veldig grei måte å ha et regelverk på, og en støtte i å få eldre mennesker til å jobbe lenger.

Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO er i gang med et stort arbeid rettet mot «Det aldrende samfunnet». De store temaene er helse og omsorg, det sosiale sikkerhetsnettet og tilrettelegging for arbeid. Ifølge ISO vil vi trenge innovative løsninger på alt fra urban infrastruktur til felles bo- og leveformer. Standard Norge sørger for å bringe oppdaterte standarder fram til aktørene her hjemme.

Arbeid er helsefremmende, sunt og ønskelig.

Den viktigste aktøren er kommunesektoren, som leverer helse- og omsorgstjenester til sine eldre innbyggere, enten i egen regi eller ved hjelp av ekstern kompetanse.

– Det handler om at kommunene bruker de ressursene de har best mulig, sier Astrid Nøklebye Heiberg.

Mye å vinne
Heiberg mener arbeidslivet har svært mye å tjene på å la eldre stå lengre i jobb, og at det bør legges til rette for det. De eldre har også selv mye å vinne på å fortsette å bidra så lenge de er i stand til det.

– Arbeid er helsefremmende, sunt og ønskelig, påpeker Heiberg.

Standard Norge har en rekke standardiseringsprosjekter rettet mot «det aldrende samfunnet», både nasjonalt og internasjonalt. Les mer om standardiseringsprosjektene innenfor helse, omsorgstjenester og velferdsteknologi.

Ønsker du å bidra eller har du spørsmål? Kontakt Standard Norge!

 


 

Les også: